தர்க்கம் - பஃபர்கள், டிரைவர்கள், ரிசீவர்கள், டிரான்ஸ்ஸீவர்கள்

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
SY10E122JY

SY10E122JY

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 30,534

$3.93000

SY100E112JY

SY100E112JY

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 37,974

$3.16000

SY100EL12ZC-TR

SY100EL12ZC-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 8SOIC

கையிருப்பில்: 3,467

$0.00000

SY10E112JI

SY10E112JI

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 3,573

$0.00000

SY100EL12ZG

SY100EL12ZG

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 8SOIC

கையிருப்பில்: 3,617

$0.00000

SY10E336JZ

SY10E336JZ

Roving Networks / Microchip Technology

IC TXRX NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 3,681

$0.00000

SY10EL12ZG-TR

SY10EL12ZG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 8SOIC

கையிருப்பில்: 3,740

$0.00000

SY10EL12ZG

SY10EL12ZG

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 8SOIC

கையிருப்பில்: 3,779

$0.00000

SY100E112JY-TR

SY100E112JY-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 3,874

$0.00000

SY100S322JZ

SY100S322JZ

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 3,876

$0.00000

SY100E337JC

SY100E337JC

Roving Networks / Microchip Technology

IC TXRX NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 3,918

$0.00000

SY10E336JZ TR

SY10E336JZ TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC TXRX NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,018

$0.00000

SY100EL12ZC

SY100EL12ZC

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 8SOIC

கையிருப்பில்: 4,029

$0.00000

SY100E122JI

SY100E122JI

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,038

$0.00000

SY100E112JI

SY100E112JI

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,055

$0.00000

SY10E112JY-TR

SY10E112JY-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,105

$0.00000

SY10E122JY-TR

SY10E122JY-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,106

$0.00000

SY100E337JZ

SY100E337JZ

Roving Networks / Microchip Technology

IC TXRX NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,109

$0.00000

SY10E122JC-TR

SY10E122JC-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,113

$0.00000

SY10E112JC-TR

SY10E112JC-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC

கையிருப்பில்: 4,168

$0.00000

Top