கடிகாரம்/நேரம் - தாமதக் கோடுகள்

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
SY89296UTG

SY89296UTG

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 9,581

$11.48000

SY89295UMG-TR

SY89295UMG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 1024TAP PROG 32MLF

கையிருப்பில்: 9,581

$11.48000

SY89295UTG-TR

SY89295UTG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 16,110

$8.69001

SY100EP195VTG

SY100EP195VTG

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 8,792

$12.51000

SY100EP196VTG-TR

SY100EP196VTG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 15,075

$9.95004

SY100EP196VTG

SY100EP196VTG

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 8,792

$12.51000

SY89295UTG

SY89295UTG

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 9,581

$11.48000

SY10E195JZ

SY10E195JZ

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 128TAP PROG 28PLCC

கையிருப்பில்: 26,905

$4.46000

SY89296UMG-TR

SY89296UMG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 1024TAP PROG 32MLF

கையிருப்பில்: 17,632

$7.94004

SY89297UMH

SY89297UMH

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 1024TAP PROG 24MLF

கையிருப்பில்: 7,649

$14.38013

SY89295UMG

SY89295UMG

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 1024TAP PROG 32MLF

கையிருப்பில்: 9,581

$11.48000

SY100EP195VTG-TR

SY100EP195VTG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 8,792

$12.51000

SY89296UTG-TR

SY89296UTG-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 17,632

$7.94004

SY89296UMG

SY89296UMG

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 1024TAP PROG 32MLF

கையிருப்பில்: 9,581

$11.48000

SY100EP195VTI-TR

SY100EP195VTI-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP

கையிருப்பில்: 8,948

$0.00000

SY10E195JC

SY10E195JC

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 128TAP PROG 28PLCC

கையிருப்பில்: 8,951

$0.00000

SY100E196JI

SY100E196JI

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 7TAP PROG 28PLCC

கையிருப்பில்: 8,955

$0.00000

SY604JC

SY604JC

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 255TAP PROG 28PLCC

கையிருப்பில்: 8,959

$0.00000

SY10E196JZ TR

SY10E196JZ TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 7TAP PROG 28PLCC

கையிருப்பில்: 8,964

$0.00000

SY89296UMI-TR

SY89296UMI-TR

Roving Networks / Microchip Technology

IC DELAY LINE 1024TAP PROG 32MLF

கையிருப்பில்: 8,979

$0.00000

Top