டிரான்சிஸ்டர்கள் - jfets

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
2N5115

2N5115

Roving Networks / Microchip Technology

P CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 3,949

$27.85010

2N2609

2N2609

Roving Networks / Microchip Technology

JFETS

கையிருப்பில்: 15,945

$8.78010

MV2N5114

MV2N5114

Roving Networks / Microchip Technology

P CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,325

$55.91300

2N4093UB

2N4093UB

Roving Networks / Microchip Technology

JFET N-CHAN 40V 3SMD

கையிருப்பில்: 3,478

$34.50200

MV2N4391UB

MV2N4391UB

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 1,953

$66.56000

2N4392

2N4392

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 7,740

$14.21010

2N4092

2N4092

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 4,211

$26.12000

2N4860

2N4860

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,667

$44.98000

2N4393UB

2N4393UB

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 5,048

$21.79000

MX2N4857UB

MX2N4857UB

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,212

$58.76000

2N4858

2N4858

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,729

$43.97010

2N4859

2N4859

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,667

$44.98000

MX2N4393

MX2N4393

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 3,881

$28.34000

MV2N4392

MV2N4392

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,958

$40.56000

MV2N4092

MV2N4092

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,150

$60.46300

MX2N4856

MX2N4856

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 3,238

$37.05000

MV2N4859

MV2N4859

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 2,451

$48.95030

MV2N4859UB

MV2N4859UB

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 1,890

$68.77000

2N4391

2N4391

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 7,586

$14.50000

2N4392UB

2N4392UB

Roving Networks / Microchip Technology

N CHANNEL JFET

கையிருப்பில்: 5,048

$21.79000

Top