டையோட்கள் - ஜீனர் - ஒற்றை

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
1PMT5943C/TR13

1PMT5943C/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 56V 3W DO216AA

கையிருப்பில்: 57,894

$1.90000

1N4755PE3/TR12

1N4755PE3/TR12

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 43V 1W DO204AL

கையிருப்பில்: 1,45,772

$0.68600

JAN1N4463D

JAN1N4463D

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 8.2V 1.5W DO41

கையிருப்பில்: 5,183

$21.22010

JAN1N973D-1

JAN1N973D-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 33V 500MW DO35

கையிருப்பில்: 24,570

$5.29098

1N4740APE3/TR8

1N4740APE3/TR8

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 10V 1W DO204AL

கையிருப்பில்: 1,53,846

$0.65000

JANTX1N3826AUR-1

JANTX1N3826AUR-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 5.1V 1W DO213AB

கையிருப்பில்: 8,301

$13.25010

1PMT4117/TR13

1PMT4117/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 25V 1W DO216

கையிருப்பில்: 1,50,829

$0.66300

JAN1N3033DUR-1

JAN1N3033DUR-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 36V 1W DO213AB

கையிருப்பில்: 3,535

$33.94300

1PMT4115C/TR7

1PMT4115C/TR7

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 22V 1W DO216

கையிருப்பில்: 1,16,277

$0.86001

JANTXV1N5525C-1

JANTXV1N5525C-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35

கையிருப்பில்: 5,648

$19.47400

1N4740P/TR8

1N4740P/TR8

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 10V 1W DO204AL

கையிருப்பில்: 86,342

$1.27400

1N3028BUR-1

1N3028BUR-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 22V 1W DO213AB

கையிருப்பில்: 10,433

$10.54300

1N4985

1N4985

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 130V 5W AXIAL

கையிருப்பில்: 19,193

$6.77300

JAN1N746C-1

JAN1N746C-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35

கையிருப்பில்: 27,713

$4.33000

JANTX1N3018D-1

JANTX1N3018D-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 8.2V 1W DO41

கையிருப்பில்: 4,131

$26.62400

SMBJ5919CE3/TR13

SMBJ5919CE3/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 5.6V 2W SMBJ

கையிருப்பில்: 1,13,122

$0.88400

JAN1N4972

JAN1N4972

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 39V 5W AXIAL

கையிருப்பில்: 24,681

$4.86201

JANTX1N5519C-1

JANTX1N5519C-1

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 3.6V 500MW DO35

கையிருப்பில்: 6,756

$16.28000

SMAJ4746E3/TR13

SMAJ4746E3/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 18V 2W DO214AC

கையிருப்பில்: 2,26,244

$0.44200

1N5925CP/TR12

1N5925CP/TR12

Roving Networks / Microchip Technology

DIODE ZENER 10V 1.5W DO204AL

கையிருப்பில்: 69,930

$1.57300

Top