டையோட்கள் - rf

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
UPP1001E3/TR7

UPP1001E3/TR7

Roving Networks / Microchip Technology

RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216

கையிருப்பில்: 72,367

$1.52001

UPP9401E3/TR7

UPP9401E3/TR7

Roving Networks / Microchip Technology

RF DIODE PIN 50V 2.5W DO216

கையிருப்பில்: 98,170

$1.12050

MML4401-GM3/TR

MML4401-GM3/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI LIMITER NON HERMETIC PLASTIC

கையிருப்பில்: 25,974

$5.00500

UPP1004E3/TR13

UPP1004E3/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216

கையிருப்பில்: 72,320

$1.52100

LXP1002-23-4/TR

LXP1002-23-4/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 33,566

$3.57500

LXP1004-23-2/TR

LXP1004-23-2/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 47,008

$2.34000

LXP1000-23-2/TR

LXP1000-23-2/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 32,849

$3.65300

MPL4700-206

MPL4700-206

Roving Networks / Microchip Technology

SI LIMITER NON HERMETIC MMSM

கையிருப்பில்: 31,830

$3.77000

UPP1001E3/TR13

UPP1001E3/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216

கையிருப்பில்: 72,320

$1.52100

MPL4702-406

MPL4702-406

Roving Networks / Microchip Technology

SI LIMITER NON HERMETIC MMSM

கையிருப்பில்: 15,592

$9.62000

UPP1002E3/TR7

UPP1002E3/TR7

Roving Networks / Microchip Technology

RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216

கையிருப்பில்: 70,967

$1.55001

LXP1002-23-0

LXP1002-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC EPSM SMT

கையிருப்பில்: 39,711

$2.77000

LXP1000-23-2

LXP1000-23-2

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC EPSM SMT

கையிருப்பில்: 32,876

$3.65000

LXP1004-23-0

LXP1004-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 39,711

$2.77000

MPP4205A-206

MPP4205A-206

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC MMSM

கையிருப்பில்: 39,007

$2.82000

UM7306SM

UM7306SM

Roving Networks / Microchip Technology

RF DIODE PIN 600V 7.5W

கையிருப்பில்: 2,699

$44.45000

LXP1004-23-0/TR

LXP1004-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 39,725

$2.76900

LXP1002-23-2

LXP1002-23-2

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC EPSM SMT

கையிருப்பில்: 23,679

$5.49000

MPP4201-206

MPP4201-206

Roving Networks / Microchip Technology

SI LIMITER NON HERMETIC MMSM

கையிருப்பில்: 39,007

$2.82000

LXP1004-23-2

LXP1004-23-2

Roving Networks / Microchip Technology

SI PIN NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 35,928

$3.34000

Top