டையோட்கள் - மாறி கொள்ளளவு (varicaps, varactors)

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
KVX2001-23-0

KVX2001-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 48,034

$2.29000

KVX1501-23-0/TR

KVX1501-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 26,149

$4.58900

KVX2301-23-0

KVX2301-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 23,679

$5.49000

KVX2301-23-0/TR

KVX2301-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 23,696

$5.48600

KVX3901A-23-4

KVX3901A-23-4

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 25,048

$5.19000

KVX38S2-23-0/TR

KVX38S2-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 27,309

$4.39400

KVX3901A-23-4/TR

KVX3901A-23-4/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 25,062

$5.18700

KVX38S2-23-0

KVX38S2-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 27,334

$4.39000

KVX1965A-23-0

KVX1965A-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 48,034

$2.29000

KVX2201-23-0

KVX2201-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 38,585

$3.11000

KVX2162-23-0

KVX2162-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 25,691

$5.06000

GCX1210-23-4

GCX1210-23-4

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 23,679

$5.49000

KVX3901A-23-0/TR

KVX3901A-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 31,397

$3.82200

KVX3901A-23-0

KVX3901A-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 31,413

$3.82000

KVX2132-23-0

KVX2132-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 27,334

$4.39000

KVX1501-23-0

KVX1501-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 26,143

$4.59000

KVX2162-23-0/TR

KVX2162-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 27,309

$4.39400

KVX2122-23-0

KVX2122-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 38,961

$3.08000

KVX31S1-23-0/TR

KVX31S1-23-0/TR

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 37,440

$2.93800

KVX31S1-23-0

KVX31S1-23-0

Roving Networks / Microchip Technology

SI TVAR NON HERMETIC PLASTIC SMT

கையிருப்பில்: 37,414

$2.94000

Top