தைரிஸ்டர்கள் - scrs

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
JANTX2N2329AS

JANTX2N2329AS

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 400V TO39

கையிருப்பில்: 839

$131.00000

JANTX2N2326S

JANTX2N2326S

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V TO5

கையிருப்பில்: 2,208

$0.00000

JANTX2N2326

JANTX2N2326

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V TO5

கையிருப்பில்: 2,267

$0.00000

JANTX2N2329

JANTX2N2329

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 400V TO5

கையிருப்பில்: 2,313

$0.00000

JANTX2N2324S

JANTX2N2324S

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 100V TO5

கையிருப்பில்: 2,337

$0.00000

JANTX2N2324AS

JANTX2N2324AS

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 100V TO5

கையிருப்பில்: 2,460

$0.00000

2N2323S

2N2323S

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 50V TO5

கையிருப்பில்: 2,577

$0.00000

JANTX2N2323

JANTX2N2323

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 50V TO5-3

கையிருப்பில்: 2,593

$0.00000

JANTX2N2328

JANTX2N2328

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 300V TO5

கையிருப்பில்: 2,598

$0.00000

JANTX2N2326AS

JANTX2N2326AS

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V TO5

கையிருப்பில்: 2,640

$0.00000

JANTX2N2324A

JANTX2N2324A

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 100V TO5

கையிருப்பில்: 2,676

$0.00000

UPGA301AE3/TR13

UPGA301AE3/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 125V 100A POWERMITE 3

கையிருப்பில்: 32,967

$3.64000

UPGA301A/TR13

UPGA301A/TR13

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 125V POWERMITE 3

கையிருப்பில்: 19,718

$7.10002

2N2324S

2N2324S

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 100V 200UA TO5

கையிருப்பில்: 6,839

$0.00000

JAN2N2326A

JAN2N2326A

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V TO5

கையிருப்பில்: 6,850

$0.00000

JAN2N2326

JAN2N2326

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V TO5

கையிருப்பில்: 6,851

$0.00000

JANTX2N2326A

JANTX2N2326A

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V TO5

கையிருப்பில்: 6,873

$0.00000

2N2326AS

2N2326AS

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 200V 20UA TO5

கையிருப்பில்: 6,901

$0.00000

2N2328

2N2328

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 300V 200UA TO5

கையிருப்பில்: 6,911

$0.00000

JAN2N2323S

JAN2N2323S

Roving Networks / Microchip Technology

SCR 50V TO39

கையிருப்பில்: 6,915

$0.00000

Top