டிரான்சிஸ்டர்கள் - இருமுனை (bjt) - ஒற்றை

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
JANSR2N3440

JANSR2N3440

Roving Networks / Microchip Technology

RH POWER BJT

கையிருப்பில்: 435

$252.73160

JANTXV2N2906AL

JANTXV2N2906AL

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS PNP 60V 0.6A

கையிருப்பில்: 9,045

$12.16009

2N6235

2N6235

Roving Networks / Microchip Technology

NPN TRANSISTOR

கையிருப்பில்: 3,381

$35.49000

JANTX2N3879

JANTX2N3879

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 75V 7A TO-66

கையிருப்பில்: 3,805

$31.53010

2N3763

2N3763

Roving Networks / Microchip Technology

PNP TRANSISTOR

கையிருப்பில்: 5,142

$21.39010

JANTX2N5665

JANTX2N5665

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 300V 5A TO-66

கையிருப்பில்: 3,755

$29.29010

JAN2N5237

JAN2N5237

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 120V 10A TO-5

கையிருப்பில்: 7,104

$15.48300

2N6286

2N6286

Roving Networks / Microchip Technology

NPN TRANSISTOR

கையிருப்பில்: 2,444

$49.09030

JANTXV2N2219AL

JANTXV2N2219AL

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 50V 0.8A

கையிருப்பில்: 16,228

$9.24298

JANTX2N5153L

JANTX2N5153L

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS PNP 80V 2A TO5

கையிருப்பில்: 2,789

$43.02030

2N696

2N696

Roving Networks / Microchip Technology

NPN TRANSISTOR

கையிருப்பில்: 5,469

$20.11100

JANTXV2N5157

JANTXV2N5157

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 500V 3.5A TO3

கையிருப்பில்: 1,870

$69.49030

JANTX2N5663

JANTX2N5663

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 300V 2A TO-5

கையிருப்பில்: 538

$204.38120

JANTX2N3739

JANTX2N3739

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 300V 1A TO-66

கையிருப்பில்: 284

$422.28000

JANTX2N5416S

JANTX2N5416S

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS PNP 300V 1A TO-39

கையிருப்பில்: 15,608

$9.61000

JANTX2N3439UA

JANTX2N3439UA

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 350V 1A UA

கையிருப்பில்: 661

$166.27000

2N6350

2N6350

Roving Networks / Microchip Technology

NPN TRANSISTOR

கையிருப்பில்: 4,727

$23.27000

JAN2N5238

JAN2N5238

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 170V 10A TO5

கையிருப்பில்: 7,104

$15.48300

JANTX2N3700UB

JANTX2N3700UB

Roving Networks / Microchip Technology

TRANS NPN 80V 1A

கையிருப்பில்: 16,241

$8.62010

2N6675

2N6675

Roving Networks / Microchip Technology

PNP TRANSISTOR

கையிருப்பில்: 1,082

$101.66000

Top