படிகங்கள்

படம் பகுதி எண் விளக்கம் பங்கு வாங்க
VMK3-9001-32K7680000

VMK3-9001-32K7680000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 2,32,558

$0.43000

VXM9-9011-51M8400000

VXM9-9011-51M8400000

Roving Networks / Microchip Technology

2.0X1.65 SMD CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VMK3-9003-32K7680000

VMK3-9003-32K7680000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 2,32,558

$0.43000

VXM9-9009-52M0000000

VXM9-9009-52M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

2.0X1.65 SMD CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VXM9-9009-52M0000000TR

VXM9-9009-52M0000000TR

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 1,44,592

$0.69160

VXM7-9013-25M0000000

VXM7-9013-25M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL 25.0000MHZ SMD

கையிருப்பில்: 2,56,410

$0.39000

VXM9-9013-50M0000000

VXM9-9013-50M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

2.0X1.65 SMD CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VXM9-9012-66M6666660

VXM9-9012-66M6666660

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VXM9-9007-62M5000000

VXM9-9007-62M5000000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VXM9-9007-62M5000000TR

VXM9-9007-62M5000000TR

Roving Networks / Microchip Technology

2.0X1.65 SMD CRYSTAL

கையிருப்பில்: 1,11,111

$0.90000

VXM9-9010-52M0833330TR

VXM9-9010-52M0833330TR

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 1,36,705

$0.73150

VXM7-1362-50M0000000

VXM7-1362-50M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL 50.0000MHZ SMD

கையிருப்பில்: 88,709

$1.24000

VXM9-9013-50M0000000TR

VXM9-9013-50M0000000TR

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 1,44,592

$0.69160

VXM9-9008-53M7109370

VXM9-9008-53M7109370

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VXM9-9014-64M0000000

VXM9-9014-64M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

2.0X1.65 SMD CRYSTAL

கையிருப்பில்: 56,701

$1.94000

VXM7-9022-12M0000000

VXM7-9022-12M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL 12.0000MHZ SMD

கையிருப்பில்: 2,56,410

$0.39000

VXM9-9008-53M7109370TR

VXM9-9008-53M7109370TR

Roving Networks / Microchip Technology

2.0X1.65 SMD CRYSTAL

கையிருப்பில்: 1,17,647

$0.85000

VXM7-1361-49M1520000

VXM7-1361-49M1520000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL 49.1520MHZ SMD

கையிருப்பில்: 88,709

$1.24000

VXM7-9032-25M0000000

VXM7-9032-25M0000000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL 25.0000MHZ SMD

கையிருப்பில்: 2,94,117

$0.34000

VMK3-9005-32K7680000

VMK3-9005-32K7680000

Roving Networks / Microchip Technology

CRYSTAL

கையிருப்பில்: 2,94,117

$0.34000

Top